Shek Muhammamd Ali

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

ส่งเสริมคนดีป้องปรามคนชั่ว


ท่านอิมาอาลีกล่าวว่า :
“จงส่งเสริมกันให้ทำความดี
และจงยับยั้งกันในเรื่องการทำชั่ว”
…………………………………………..

ความชั่วมัวเมาหลอกหลอน
ริดรอนเปรอะเปื้อนเลือนหาย
ความดีคงมั่นมิวางวาย
จะคงสถิตย์ไว้ตลอดกาล

คนดีความดีส่งเสริม
เพิ่มเติมเสริมแต่งให้หรู
ช่วยเหลือช่วยกันค้ำชู
ให้อยู่คู่สังคมนมนาน

ความชั่วช่วยกันลดละ
ราคะช่วยกันเผาผลาญ
อย่าให้คนชั่วชื่นบาน
ไม่นานความชั่วจืดจาง

น้อมนำคำสอนอิสลาม
ห้ามปรามความชั่วมัวหมอง
ส่งเสริมความดีเข้ายึดครอง
ตามครรลองวิถีผู้ศรัทธา

Advertisements

Filed under: ฮะดิษ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

RSS Unknown Feed

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Top Posts & Pages

%d bloggers like this: