Shek Muhammamd Ali

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์คุฏบะฮ์ที่ 189


เชิญชวนสู่การยำเกรง (อัลลอฮ์)

เป็นคำกล่าวของท่านอิมามที่กล่าวถึงความรู้ของอัลลอฮ์ที่ครอบคลุมไปยังรายละเอียดของ(สรรพสิ่งทั้งหลาย) อีกทั้งกล่าวเชิญชวนผู้คนไปสู่การยำเกรงพร้อมทั้งกล่าวถึงความสูงส่งของศาสนาอิสลามและกุรอานด้วย

อัลลอฮ์ทรงรอบรู้ถึงเสียงร้องของสัตว์ป่าทั้งหลายที่อาศัยอยู่ตามหุบเขาและทะเลทราย  ทรงรอบรู้ถึงบาปและการกระทำอันชั่วร้ายในที่ซ่อนเร้นของบ่าวทุกคน  ทรงรู้ถึงการเคลื่อนไหวของฝูงปลาที่อยู่ใต้มหาสมุทรอีกทั้งรู้ถึงเกลียวคลื่นที่ซัดไปมาเนื่องจากความแรงของลม และฉันขอปฏิญานว่ามุฮัมมัด คือผู้ถูกเลือกจากอัลลอฮ์ เป็นศาสนทูต ผู้ถือสาส์นผู้เมตตาของพระองค์

เรียกร้องไปสู่การยำเกรง :
ฉันขอเรียกร้องพวกท่านไปสู่การยำเกรงอัลลอฮ์ พระองค์เป็นผู้ทรงเริ่มสร้างท่านทั้งหลาย และพวกท่านจงกลับไปสู่พระองค์เถิด อัลลอฮ์คือผู้ที่จะตอบสนองความต้องการของพวกท่าน พระองค์คือความหวังสุดท้ายของพวกท่านทั้งหลาย  ทางสายตรงจะทำให้ท่านไปสู่พระองค์  ในยามที่ท่านรู้สึกกลัวและเสียใจที่พึ่งสุดท้ายของพวกท่านก็คือพระองค์  การยำเกรงอัลลอฮ์เป็นยารักษาโรคร้ายและเป็นแสงสว่างให้กับดวงใจทั้งหลาย เป็นยารักษาความเจ็บปวดของร่างกาย ฟื้นฟูและประสานรอยแผลแห่งจิตวิญญาณ  เป็นผู้ที่จะล้างมลทินแห่งจิตวิญญานทำให้ดวงตาเห็นแสงสว่าง  เป็นความสงบสุขท่ามกลางความสับสนและความวุ่นวายทั้งหลาย และเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมนให้กับพวกท่าน

ดังนั้นจงทำให้การเชื่อฟังอัลลอฮ์เป็นอาภรณ์ที่มีค่าสำหรับพวกท่านเถิด ไม่ใช่เสื้อผ้านอกกายแต่ให้มันฝังอยู่ในร่างกาย ไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าอย่างเดียวแต่ให้มันเหนือไปกว่านั้น ให้มันผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับอวัยวะรวมทั้งหัวใจของท่านด้วย

จงทำให้การเชื่อฟังต่อพระองค์เป็นผู้นำและเป็นเครื่องนำทางในการใช้ชีวิต ให้เป็นผู้ช่วยนำพาไปสู่ความต้องการทั้งหลาย เป็นโล่ห์ป้องกันในวันที่สับสน  เป็นตะเกียงในหลุมฝังศพ เป็นความปลอดภัยสำหรับความน่าสพรึงกลัวอันยาวนานและเป็นความปลอดโปร่งสำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิต  เพราะการเชื่อฟังพระองค์จะเป็นเครื่องป้องกันให้พ้นจากเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียและให้พ้นจากสถานที่อันน่าสะพรึงกลัวที่พวกท่านกำลังรอคอยมันอยู่อีกทั้งให้ท่านพ้นจากความร้อนแรงของไฟนรก

คนใดก็ตามที่พึ่งพาและยึดมั่นอยู่กับการยำเกรงอัลลอฮ์ ความยากลำบากทั้งหลายจะถูกทำให้ห่างไกลไปจากเขา  ความขมขื่นจะกลายเป็นความหอมหวาน  คลื่นแห่งความทุกข์ระทมที่อัดแน่นอยู่จะถูกคลายออก  ปัญหาต่าง ๆ ที่สร้างความเหนื่อยหน่ายและคอยรุมเร้าอยู่ตลอดเวลาจะถูกทำให้เป็นสิ่งง่ายดาย เกียรติยศและศักดิ์ศรีที่เสียหายไปจะกลับคืนมาดั่งฝนเม็ดใหญ่ที่กำลังพรั่งพรูลงมาหาเขา ความเมตตาที่เคยถูกตัดรอนไปจะถูกเชื่อมต่อให้กับเขาอีก ความโปรดปรานที่เคยสงบนิ่งจะเพิ่มพูนขึ้นอีกครั้ง  ความเป็นสิริมงคลที่เคยหลดเหลือน้อยลงจะพรั่งพรูลงมาหาเขาอย่างมากมาย

ดังนั้นจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิด พระองค์ผู้ทรงใช้คำสอนและอุธาหรณ์ต่าง ๆให้ประโยชน์กับพวกท่าน  ใช้สาส์นของพระองค์สั่งสอนพวกท่าน และใช้ความโปรดปรานของพระองค์สร้างความผูกพันกับพวกท่าน จงทำตัวท่านเป็นผู้นอบน้อมเพื่อทำการนมัสการต่อพระองค์เถิด และจงเชื่อฟังพระองค์ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่พระองค์สั่งใช้เถิด

ความประเสริฐของอิสลาม :
พึงรู้เถิด อิสลามคือศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงเลือกไว้ให้กับพระองค์เองอีกทั้งทรงจัดเตรียมอิสลามมาด้วยกับวิสัยทัศน์ของพระองค์เองอีกด้วย  ทรงเลือกสิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุด (คือท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อล ฯ)) เป็นผู้เผยแพร่อิสลาม ทรงทำให้รากฐานของอิสลามตั้งอยู่บนความรักต่อพระองค์อีกทั้งทำให้ศาสนาอื่น ๆ ต้องอ่อนแอลงด้วยความยิ่งใหญ่และอำนาจของอิสลาม  และด้วยความสูงส่งของอิสลามทรงทำให้ศาสนาอื่นต้องตกอยู่ภายใต้อิสลาม  และด้วยความมีเกียรติของอิสลามพระองค์ทรงลดเกียรติศัตรูของอิสลามลง และด้วยการช่วยเหลือของอิสลามทรงสร้างความอัปยศให้กับผู้ต่อต้านที่ดื้อรั้น  และด้วยการสร้างให้อิสลามเป็นผู้ทรงอำนาจทำให้โครงสร้างของผู้หลงผิดต้องพังทลายลง และทรงทำให้ผู้กระหายทั้งหลายได้ดื่มด่ำกับแหล่งน้ำอันบริสุทธ์ของอิสลามอีกทั้งทำให้ชีวิตของอิสลามสดใส

อัลลอฮ์ได้ทรงให้มีศาสนาอิสลามขึ้นมาในรูปแบบที่ความแข็งแกร่งของมันไม่มีวันถูกโค่นลงได้  พื้นฐานและรากเหง้าของอิสลามจะไม่มีวันพังลงได้อย่างแน่นอน  ไม่มีหนทางใดที่จะทำให้อิสลามสูญสลายได้  ลำต้นของมันจะไม่มีวันถูกถอน  อายุไขมันจะไม่มีวันหมด  กฏเกณฑ์ของมันจะไม่มีวันเก่า  กิ่งก้านสาขาของมันจะไม่มีวันถูกตัด  หนทางของมันจะไม่มีวันตีบตันลงเด็ดขาด  ความง่ายของ (กฏเกณฑ์ของอิสลาม) จะไม่นำไปสู่ความยากลำบาก  ในแสงสว่างของอิสลามจะไม่พบเงามืดเลย  ในความเที่ยงตรงของมันจะไม่มีรอยคดเคี้ยว  บนเสาหลักของมันจะไม่มีความสับสน  ในหนทางอันกว้างขวางของอิสลามจะไม่มีอุปสรรคเลย  รัศมีของมันจะไม่มีวันดับอีกทั้งในความหอมหวานของมันจะไม่พบความขมขื่นเลย  ดังนั้นศาสนาอิสลาม คือเสาหลักที่อัลลอฮ์ทรงทำให้มันมั่นคงเป็นเสาหลักที่อัลลอฮ์ทรงทำให้มันมั่นคงอยู่กับสัจธรรมและทำให้รากฐานของมันแข็งแรง อิสลามคือแหล่งน้ำที่มีน้ำหลากใหลออกมาอย่างมากมาย  เป็นตะเกียงที่มีเปลวไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลา  เป็นประภาคารแห่งทางนำที่จะชี้ทางให้กับทนักเดินทางในเส้นทางแห่งสัจธรรม เป็นเสาธงที่ถูกปักไว้เพื่อนำทางให้ผู้ที่จะเดิน (ในหนทางของอัลลอฮ์) เป็นแหล่งน้ำที่ผู้ที่เข้ามาหามันจะได้ดื่มด่ำและอิ่มเอม

พระองค์ได้ทรงกำหนดสิ่งที่พระองค์ทรงรักมากที่สุดและเป็นเสาหลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (คือการอิบาดะฮ์) อีกทั้งให้จุดสูงสุดของการเชื่อฟังพระองค์ (คือการญิฮาด)ให้อยู่ในศาสนาอิสลามด้วย  ศาสนาอิสลามในทัศนะของอัลลอฮ์เป็นศาสนาที่มีรากฐานที่มั่นคงยิ่ง  มีโครงสร้างที่สูงส่ง  มีหลักฐานที่ชัดเจน  เป็นดวงรัศมีที่ส่องสว่าง  เป็นหลักฐานมั่นคงและเป็นประภาคารอันสูงตระหง่านที่การลุกขึ้นต่อต้านและทำลายมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  ดังนั้นจงเทิดเกียรติอิสลามเถิด จงปฏิบัติตามและจงและมอบเกียรติให้สมกับที่อิสลามควรได้รับเถิด  จงทำให้อิสลามอยู่ในที่ที่คู่ควรและเหมาะสม และจงตอบรับอิสลามตามสิทธิ์ที่อิสลามควรได้รับเถิด

ท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) :
อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งท่านศาสดา มุฮัมมัด (ศ็อล ฯ) ในช่วงเวลาที่ โลกนี้ใกล้ถึงวันอวสาน สัญญานแห่งวันสิ้นโลกได้ถูกสำแดงออกมาแล้ว  ความสว่างไหวของมันได้มืดดับลง  ผู้ที่อาศัยอยู่ในนี้กำลัง … อายุไขของมันกำลังจะหมดสิ้นลง  สัญญานแห่งการล่มสลายของมันใกล้เข้ามาแล้ว .. ธงชัยของมันเก่าและผุลงแล้ว  ม่าน (แห่งความเร้นลับ) ของมันถูกเปิด  ช่วงอายุไขอันยาวนานของมันกำลังสั้นลงแล้ว ในช่วงเวลานี้เอง อัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งผู้เผยแพร่สาส์นของพระองค์  ผู้ที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชาติ  เป็นหยาดฝนในฤดูใบไม้ผลิสำหรับผู้คนที่หิวกระหาย เป็นความภาคภูมิของเหล่าสาวก  เป็นผู้สร้างเสริมเกียรติยศให้เหล่าเพื่อนพ้องและผู้ช่วยเหลือ

อัลกุรอาน :
หลังจากนั้นเองพระองค์ได้ทรงประทานคัมภีร์แห่งฟากฟ้านั่นก็คือกุรอานให้กับท่านศาสดา (ศ็อล ฯ)  กุรอานเป็นรัศมีที่ไม่มีวันดับ  เป็นคบเพลิงที่ลุกโชติช่วงตลอดเวลาไม่มีวันดับ  เป็นมหาสมุทรที่ไม่สามารถหยั่งความลึกของมันได้   เป็นหนทางที่ไม่มีวันหลง   เป็นเปลวเพลิงที่แสงสว่างของมันไม่มีเงาแห่งความมืดแฝงอยู่เลย   เป็นผู้แยกสัจธรรมที่ความชัดเจนของมันจะไม่มีวันถูกทำให้ดับลงได้ให้ออกจากความเป็นโมฆะ   เป็นโครงสร้างที่ไม่มีวันถูกทำลายได้ เป็นพลังอำนาจที่พวกพ้องของมันจะไม่มีข้อกังขาใด ๆ เลย  เป็นสัจธรรมที่ผู้ช่วยเหลือจะไม่มีวันเห็นความอัปยศ

กุรอานคือ คุณค่าและศูนย์กลางแห่งความศรัทธา  เป็นต้นน้ำและเป็นมหาสมุทรแห่งวิทยาการ  เป็นบ่อเกิดและสายธารแห่งความยุติธรรม เป็นโครงสร้างและรากฐานของอิสลาม  เป็นแม่น้ำอันบริสุทธิ์และเป็นทั้งผืนแผ่นดินอันมั่นคงแห่งสัจธรรม เป็นมหาสมุทรที่ผู้หิวกระหายได้ใช้ประโยชน์อีกทั้งสายน้ำของมันไม่มีวันหมดสิ้นด้วย  เป็นสถานที่ให้น้ำที่น้ำจะไม่มีวันหมด เป็นที่พำนักที่นักเดินทางไม่มีวันพลัดหลง  เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่เคยถูกซ่อนเร้นจากนักเดินทาง ……..

อัลลอฮ์ทรงให้กุรอานเป็นเครื่องดับกระหายของผู้ใฝ่หาความรู้  เป็นสายฝนในฤดูใบไม้ผลิสำหรับหัวใจของผู้ใช้ปัญญาและเป็นหนทางอันกว้างขวางของผู้ประพฤติดี   กุรอานเป็นยาบำบัดหลังจากได้ให้การบำบัดแล้วโรคภัยจะไม่หลงเหลืออยู่อีกเลย  เป็นรัศมีที่หลังจากมันแล้วจะไม่พบความมืดมนใด ๆ เลย  เป็นสายเชือกที่ผู้ที่ยึดมันไว้จะพบแต่ความมั่นใจ  เป็นป้อมปราการที่ยอดสูงของมันเป็นอุปสรรคสำหรับศัตรู

Advertisements

Filed under: นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์, , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

RSS Unknown Feed

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Top Posts & Pages

%d bloggers like this: