Shek Muhammamd Ali

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

กุรอานกับความสวยงาม

หากเราย้อนไปมองประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย จะเห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์รักความสวยงาม รักที่จะให้ตัวเองดูดีในสายตาของคนอื่น การแต่งกายให้ดูดีแสดงถึงรสนิยมและบุคลิกภาพของคน ๆหนึ่งได้เป็นอย่างดี  คงไม่มีใครปฏิเสธว่า หากมีคน ๆ หนึ่งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมายืนต่อหน้าเรา
เราย่อมจะให้ความสำคัญและให้เกียรติกับคน ๆ นั้นมากกว่าบุคคลที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย

การแต่งกายและการรักษาความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตมนุษย์อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่มีคำสอนจากศาสนาก็ตาม แต่ในศาสนาอิสลามเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก  มุสลิมบางคนมีความคิดว่า เพียงแค่เรามีความศรัทธาอย่างบริสุทธ์ใจและมั่นคงรวมทั้งมีจิตใจที่งดงามก็เพียงพอแล้ว ภายนอกของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามคงไม่มีความสำคัญอะไรมากนัก

แนวคิดดังกล่าวนี้ในทัศนะอิสลามถือว่าไม่ถูกต้อง  เพราะคำสอนของอิสลามนอกจากจะเน้นให้เรามีการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดและปราศความชั่วร้ายทั้งหลายแล้วยังเน้นให้เราให้ความสำคัญกับความสะอาดและการแต่งกายภายนอกอีกทั้งยังสอนให้เรารักความสวยงามด้วย
กุรอานกล่าวว่า : โอ้บรรดาลูกหลานของอาดัม  จงประดับประดาตัวของพวกท่าน (ให้สวยงาม) ……… (อะอ์รอฟ 31)

ในอีกโองการกล่าวว่า : จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ใครกันเล่าที่จะห้ามความสวยงามที่อัลลอฮ์สร้างไว้ให้กับบรรดาบ่าวของพระองค์รวมทั้งปัจจัยยังชีพที่บริสุทธิ์ที่ทรงประทานให้กับพวกเขา (อะอ์รอฟ 32) สองโองการนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามุสลิมทั้งหลายจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและสวยงามที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ และจะต้องไม่ห้ามตัวเองที่จะใช้ประโยชน์จากความโปรดปรานเหล่านี้

คงจะเป็นคำพูดที่ถูกต้องที่สุดที่บรรดานักจิตวิทยากล่าวว่า : มนุษย์มีจิตใต้สำนึกและความรู้สึกทางจิตวิญญาน 4 ด้านด้วยกัน ด้านความสวยงาม ด้านความดี ด้านความรู้ และด้านความเชื่อ ดังนั้นมนุษย์จะต้องเติมเต็มทั้งสี่ด้านนี้ในรูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้นในทางวิชาการแล้วหากเราไม่ให้ความสำคัญในเรื่องความสวยงามและความสะอาดแล้วจะมีผลลบเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ได้
หากเราย้อนกลับมาพิจารณาในแบบฉบับของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์เราจะพบว่าพวกท่านเหล่านั้นให้ความสำคัญกับการแต่งกายภายนอกและความสวยงามเป็นอย่างมาก มีฮะดิษบทหนึ่งในหนังสือ ฟุรูอุลกาฟี รายงานว่า มีชายคนหนึ่งถามท่านอิมามฮะซัน (อ) ว่า : ทำไมเวลาท่านจะนมาซท่านต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายที่สวยงามรวมทั้งเลือกใช้เสื้อผ้าที่ดีที่สุด้วยละ ท่านอิมามฮะซัน (อ) กล่าวตอบว่า : อัลเลาะฮ์ทรงสวยงามและรักความสวยงาม  เหตุนี้เองฉันถึงสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงามเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์ อีกทั้งพระองค์ยังสั่งว่า โอ้บรรดาลูกหลานของอาดัม  จงประดับประดาตัวของพวกท่าน (ให้สวยงาม) เมื่อต้องการไปมัสยิด” (ฟุรูอุลกาฟี เล่ม 6 หน้า 443)

อัลกุรอานกล่าวว่า : ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย! บรรดาสิ่งดี ๆ ที่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติแก่พวกเจ้าจงอย่าทำให้เป็นที่ต้องห้าม …(มาอิดะฮ์ 87)

ในฮะดิษที่กล่าวถึงสาเหตุการประทานโองการข้างต้นกล่าวว่า : หลังจากที่ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) กล่าวสั่งสอนบรรดาสาวกเกี่ยวกับเรื่องการตอบแทนในวันปรโลก อุศมาน บิน มัซอูน รวมทั้งบรรดาสาวกจำนวนหนึ่งตัดสินใจว่าจะไม่หลับนอนกับภรรยา และจะไปอยู่ในที่สงบและถือศิลอดตลอดปี

ต่อมาไม่นานภรรยาของ อุศมาน บิน มัซอูน มาที่บ้านของศาสดา (ศ็อลฯ) ในสภาพที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เก่าและขาด ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ได้กล่าวถามนางว่า : ทำไมท่านถึงได้ปล่อยให้ตัวเองโทรมขนาดนี้  นางจึงได้เล่าเรื่องราวของสามีให้ท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) ฟัง

ท่านศาสดาเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด จึงประกาศให้สาวกทุกคนรวมตัวกันที่มัสยิด และกล่าวว่า : ฉันไม่เคยสั่งให้พวกท่านเป็นเหมือนนักพรตที่ละทิ้งเรื่องทางโลกทั้งหมด การปฏิบัติแบบนี้ไม่มีในศาสนาของฉัน …. (ฟุรูอุลกาฟี เล่ม 6 หน้า 444)

จากคำกล่าวทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าอิสลามนอกจากจะให้ความสำคัญในการขัดเกลาด้านจิตใจแล้วอิสลามยังให้ความสำคัญและมีบทบัญญัติเกี่ยวกับร่างกายภายนอกด้วย ดังนั้นผู้ที่คิดว่าการให้ความสำคัญกับความสะอาดและความสวยงามภายนอกแล้วถือว่าคิดผิดเสียแล้ว

عنوان مقاله : زیبائی از نظر قرآن
نویسنده : محمد علی برادابیات

Advertisements

Filed under: บทความ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

RSS Unknown Feed

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Top Posts & Pages

%d bloggers like this: