Shek Muhammamd Ali

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

อาลีต้นฉบับแห่งความดีงาม

หากเราพิจารณาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในหลาย ๆ โองการ จะพบว่าอัลกุรอานจะนำเสนอแบบฉบับของบรรดาศาสดาและบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้ปฏิบัติตาม การนำเสนอแบบฉบับโดยกล่าวถึงวิถีการดำเนินชีวิตและรูปแบบการศรัทธาของบรรดาศาสดาและผู้ศรัทธาทั้งหลาย
ในกุรอานนั้นมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้มนุษย์เห็นว่าการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาตามอย่างที่บรรดาผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติและได้รับผลสำเร็จมาแล้วนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

ในบทความนี้จะขอนำเสนอรูปแบบและวิถีการดำเนินชีวิตของมหาบุรุษท่านหนึ่ง บุคคลที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) กล่าวถึงความประเสริฐของท่านว่า :

รายงานจากอิบนิอับบาสว่า ท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) กล่าวว่า : หากนำต้นไม้ทั้งหมดมาเป็นปากกา และมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึก …. ก็ไม่สามารถเขียนถึงความประเสริฐของอาลีได้ทั้งหมด  (อัลมานากิบ / อัลมุวัฟฟัก อิบนิ อะฮ์มัด คอรอซมี หน้า 32)

อิมามอาลี ในวจนะของท่านศาสดา (ศอลฯ)
ท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) ยกย่องที่อาลี ว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของท่านศาสดา โดยที่ท่านศาสดาได้กล่าวว่า : เลือดและเนื้อของอาลีเป็นเลือดและเนี้อเดียวกับของฉัน (มุอ์ญัม อัลกะบีร / เล่ม 12 หน้า 15) พร้อมกันนั้นท่านศาสดายังกล่าวในทำนองนี้หลายต่อหลายครั้ง เช่น
– มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาจากต้นกำเนิดที่หลากหลาย ส่วนฉันกับอาลีถูกสร้างมาจากต้นกำเนิดเดียวกัน (มุอ์ญัม อัลเอาซัต เล่ม 4 หน้า 263)
– ฉันและอาลีถูกสร้างมาจาก นูร (รัศมี) เดียวกัน (อัลคิซอล หน้า 31)
– อาลีเป็นส่วนหนึ่งของฉัน และฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาลี (ตารีค บัฆดาดีย์ เล่ม 7 หน้า 12)
เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวจนะของท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) ที่กล่าวถึงท่านอิมามอาลีซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ให้กับเราทั้งหลายว่า ท่านอิมามอาลีสามารถเป็นแบบฉบับให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติตามได้

อิมามอาลีในทัศนะของนักวิชาการ
ชิบลี ชะมีล นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงกล่าวเกี่ยวกับท่านอิมามอาลีว่า “อิมามอาลี เป็นแบบฉบับอันดีงามที่ทั้งตะวันออกและตะวันตกทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนอีกแล้ว” (หนังสือ เซาตุลอิดาละฮ์ อัลอินซานียะฮ์  หน้า 7 – 9 )
อุซตาซ อะมีน นัคละฮ์ หนึ่งในนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงของคริสเตียน กล่าวเกี่ยวกับความลึกซึ้งและคำพูดที่กินใจของท่านอิมามอาลีว่า “บุคคลใดก็ตามที่ต้องการรักษาความป่วยไข้ของจิตวิญญานของตัวเอง เขาจะต้องค้นหายารักษาจากคำกล่าวของท่านอิมามอาลีในนะฮ์ญุลบาลาเฆาะฮ์และเรียนรู้การใช้ชีวิตจากหนังสือเล่มดังกล่าว” (หนังสือ อิมามอาลี อัซ เนกอฮ์ดีการอน หน้า 63)

มุฮัมมัด บิน อิดรีส นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงของมัซฮับชาฟิอีย์ ได้แต่งบทกลอนเกี่ยวกับท่านอิมามอาลีซึ่งมีใจความว่า : เมื่อใดที่อาลีเปิดเผยสถานะภาพของตัวเองให้ประชาชนได้รับรู้ แน่นอนประชาชนทั้งหลายจะต้องก้มหัวยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอาลี ….. (หนังสือ อัลอาดิยาต หน้า 17)

อิมามอาลีแบบฉบับแห่งความสมถะ

อิมามอาลี(อ.)ในฐานะผู้นำแห่งความสมถะ ท่านได้แสดงความสมถะในรูปแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งวิทยะปัญญาที่มองโลกดุนยาเป็นสถานที่เก็บเกี่ยวเพื่อนำไปสู่อาคิเราะฮ์

ท่านอิม่ามอาลีได้ (อ.) กำชับมวลมุสลิมถึงผลร้ายในการลุ่มหลงต่อดุนยาจนลืมอาคิเราะฮ์ แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ไม่ลืมกิจการในโลกดุนยาเสียทั้งหมด ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า : “ฉันขอเตือนท่านเกี่ยวกับเรื่องการหลงดุนยาเพราะดุนยาเป็นเพียงทางผ่านเพื่อไปสู่โลกที่เป็นสถานที่พำนักอันแท้จริงของมนุษย์ ดุนยาไม่ใช่สถานที่พำนักตลอดกาล และดุนยาจะใช้ความสวยงามหลอกลวงท่านให้หลงไปกับมัน มันเป็นที่พำนักที่ไม่มีค่าใดเลยในทัศนะของพระเจ้า เพราะดุนยาเป็นสถานที่ที่ความเลวร้ายและความดีงาม ,ชีวิตและความตาย , ความหอมหวานและความขมขื่นรวมไว้ในที่เดียวกัน พระองค์จะไม่เลือกดุนยาให้เป็นของขวัญแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรัก แต่พระองค์จะทรงมอบมันให้กับบรรดาศัตรูของพระองค์ ความดีงามของดุนยามีน้อยเหลือเกินแต่ความชั่วของมันมากมายนัก ความเลวร้ายมีอยู่ทั่วไป มันจะมีค่าอะไรเมื่อดุนยาเป็นเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่กำลังจะพังทลายลง มันจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นบ้านพักที่เราจะอาศัยมันเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น”

ท่านอิม่ามอาลี(อ)ถือว่าผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสมถะจะต้องเป็นผู้เข้าใจดุนยาและปัญหาต่างๆของมันเสียก่อน ท่านได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้มีความสมถะว่า : ผู้ที่มีความสมถะถึงแม้เขาจะหัวเราะแต่ใจของเขาร้องให้ ถึงแม้จะดูว่าเขาดีใจแต่ในใจของเขาเศร้าหมอง และถึงแม้จะมองว่าเขามีความสุขทางโลกดุนยาจนบางครั้งถูกอิจฉาจากคนรอบข้างแต่เขาก็ต่อสู้กับอารมณ์ไฝ่ต่ำเสมอ”

อิมามอาลีกล่าวไว้ในฮะดิษบทหนึ่งว่า : วันหนึ่งฉันกำลังทำงานอยู่ในสวนฟะดักมีหญิงคนหนึ่งเข้ามาในสวนโดยไม่ได้รับอนุญาติ ในขณะที่ในมือฉันถือจอบนางได้กล่าวว่า : “โอ้บุตรของอบูฏอลิบท่านพร้อมที่จะแต่งงานกับฉันใหม เพราะถ้าหากแต่งงานกับฉันแล้วท่านจะได้ไม่ต้องลำบากและทำงานหนักแบบนี้อีก มาซิฉันจะชี้ให้ดูที่ทรัพย์สินและเรือกสวนไร่นาของฉันที่มีมากมายที่ท่านจะสามารถใช้มันได้ตลอดชีวิตและยังมีเหลือไว้ให้ลูกหลานของท่านอีก ฉันกล่าวกับนางว่า : เจ้าเป็นใครที่จะให้ฉันไปขอเจ้ามาจากครอบครัวของเจ้า นางตอบว่า : ฉันคือโลกดุนยา  ฉันจึงตอบนางไปว่า : เจ้าจงกลับไปเถิด ไปหาสามีอื่นนอกจากฉันเถิด เจ้าจงไปหลอกลวงคนอื่นเถิด ฉันรู้จักเจ้าดี”

ท่านอิม่ามอาลี (อ)ถือว่าผู้มีความสมถะคือผู้ที่มีอิสระจากความละโมภและลุ่มหลงในดุนยาพร้อมกันนั้นท่านยังกำชับบรรดาผู้ศรัทธาถึงความสมถะในแบบของผู้มีวิทยปัญญา

อิมามอาลีแบบฉบับของการอิบาดะฮ์

อิมามอาลีผู้ที่เรียกร้องประชาชาติไปสู่การเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า ท่านอิมามคือคนแรกที่ยืนนมาซเคียงข้างท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ทุกครั้งที่ท่านอิมามยืนขึ้นเพื่อทำนมาซใบหน้าของท่านจะซีดเผือดจนกระทั่งคนรอบๆ ข้างจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของท่านอย่างชัดเจน เมื่อมีคนมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวท่านอิมามกล่าวตอบว่า : ช่วงเวลาแห่งการมอบอะมานะฮ์คืนสู่พระองค์ใกล้เข้ามาแล้วอะมานะฮ์ที่แม้กระทั่งท้องฟ้าและแผ่นดินไม่มีความสามารถแบกรับอะมานะฮ์นี้ไว้ได้

อิมามอาลีผู้ที่ได้ยินคำกล่าวของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ที่กล่าวว่า : การนมาซในตอนกลางคืนคือรัศมี ตั้งแต่นั้นมาท่านถือปฏิบัตินมาซดังกล่าวจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต แม้กระทั่งในคืน ลัยละตุลฮะรีร (คืนหนึ่งในสงครามศิฟฟีนซึ่งถือเป็นคืนที่ลำบากที่สุดในชีวิตของท่านอิมาม) ท่านก็มิได้ละทิ้งการนมาซดังกล่าว

ท่านอิมามซอดิก กล่าวว่า : ท่านอิมามอาลีในช่วงท้ายของชีวิตของท่าน  ทุกวันท่านจะนมาซถึงหนึ่งพันร็อกกะอัต

การอิบาดะฮ์ของท่านอิมามนั้นเป็นการอิบาดะฮ์ที่มาจากการรู้จักสัจธรรมที่แท้จริง ท่านจะกล่าวเสมอว่า : “โอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ข้าพระองค์ไม่ได้ทำการเคารพภักดีพระองค์เนื่องจากความเกรงกลัวการลงโทษหรือปรารถนาในความโปรดปราณของพระองค์ แต่เป็นเพราะข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์คือผู้ที่สมควรที่จะเคารพภักดี ข้าพระองค์จึงเคารพภักดีพระองค์”

ท่านผู้อ่านที่รักทั้งหลายแบบฉบับต่าง ๆ ที่ศาสนาอิสลามนำมาเสนอให้กับเราเป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุด ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะนำแบบฉบับต่าง ๆ เหล่านั้นมาปฏิบัติใช้และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรา

Advertisements

Filed under: บทความ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

RSS Unknown Feed

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Top Posts & Pages

%d bloggers like this: