เชค มุฮัมมัด อาลี ประดับญาติ

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

ฉันและเธอ

ฉันมองไม่เห็นเธอด้วย
“ตาของฉัน”
ฉันไม่ได้ยินเสียงแธอด้วย
“หูของฉัน”
“ฉัน” ทำให้ตาฉันบอด
“ฉัน” ทำให้หูฉันหนวก
“ฉัน” กีดกันฉัน ไม่ให้พบ”เธอ”
ทิ้ง “ฉัน” เถิดจะได้พบทั้ง “ฉันและเธอ”

ความหมายของคำว่า “ฉัน” คือตัวตนและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์

ส่วนคำว่า “เธอ” หมายถึงสัจธรรม,พระเจ้า

แปลจากบทประพันธ์ของท่านอิมามโคมัยนี

Filed under: บทความ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: