เชค มุฮัมมัด อาลี ประดับญาติ

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

อิมามโคมัยนี

OO  มหาบุรุษนักปฏิวัติ
มหาจักรพรรคิ์ผู้เลิศล้ำ
มหานครแห่งวิทยธรรม
ท่านผู้นำแห่งจิตรวิญญาณ  OO

Filed under: บทความ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: