Shek Muhammamd Ali

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

การนิ่งเงียบ และการพร่ำพูด

ท่านอิมามอาลี (อ) กล่าวว่า :
ไม่มีประโยชน์เลย ทั้งการนิ่งเงียบของผู้รู้ และการพร่ำพูดของคนโง่
(นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์)

คำอธิบาย

พระผู้เป็นเจ้าทรงสำทับเตือนผู้รู้ว่าอย่าได้นิ่งเงียบต่อการบิดเบือน  ความอธรรม การริดรอนสิทธิ์ และการเผยแพร่ความชั่วร้ายของบรรดาศัตรู แต่จะต้องทำให้รัศมีแห่งทางนำ สัจธรรมและความยุติธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคนด้วยการใช้ตรรกที่ถูกต้องรวมถึงการใช้การอรรถาธิบายด้วยความเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยวาทะศิลป์ที่งดงามและเต็มไปด้วยหลักฐานที่ชัดเจน

และเช่นเดียวกันกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ต่อเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเพียงพอ จะต้องนิ่งและไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องของการชี้นำจนทำให้ผู้คนเกิดความสับสนและหลงทางได้ในที่สุด

ดังนั้น ทั้งการเงียบ และการพร่ำพูดของคนสองกลุ่มดังกล่าวนี้ คือหายนะ

OO เงียบใบ้เสียดีกว่าหากไม่รู้
อย่าพรั่งพรูเผยคำทำโง่เขลา
หากรู้แล้วเปิดเผยความตามทำเนา
ขจัดเขลาให้หมดจากสังคม OO

 

Advertisements

Filed under: ฮะดิษ, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

RSS Unknown Feed

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Top Posts & Pages

%d bloggers like this: