Shek Muhammamd Ali

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

สารธรรมคำสอนของกุรอานมีผลครอบคลุมทุกเรื่อง


อัลกุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ อัลอิสรออ์ โองการที่ 89 ว่า :
“เราได้กล่าวถึงทุกเรื่องให้กับประชาชนไว้แล้วในอัลกุรอาน”
ทุกสิ่งที่เป็นความต้องการของมนุษย์ที่มนุษย์จะต้องใช้เพื่อนำตนเองไปสู่ความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีถูกกล่าวถึงและถูกนำเสนอไว้ในกุรอานหมดแล้ว ในกุรอานกล่าวถึงทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับศิลธรรม สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และแม้กระทั่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็ถูกกล่าวถึงในกุรอานอย่างมากมาย ในความเป็นจริงแล้วกุรอานเป็นเหมือนสารานุกรมที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวที่เป็นความต้องการของมนุษย์นั่นเอง

ในโองการที่ 89 ซูเราะฮ์ อัลอิสรออ์ กล่าวว่า : เราได้กล่าวถึงทุกเรื่องให้กับประชาชนไว้แล้วในอัลกุรอาน

ในมุมมองเรื่องกลุ่มเป้าหมาย กุรอานก็มีผลครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกัน คือเป็นคัมภีร์สำหรับนักคิดและผู้รู้ และก็ยังเป็นคัมภีร์สำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนหนุ่มสาว ชาย หญิง อีกทั้งเป็นคัมภีร์ของคนทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธ์อีกด้วย

การมีผลครอบคลุมของคำสอนของกุรอานต่อมิติด้านอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้
– มีผลครอบคลุมไปยังศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งคัมภีร์จากฟากฟ้าทั้งหลาย : หมายถึงทุกเรื่องราวและประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกนำเสนอไว้ในคำสอนของศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งในคัมภีร์จากฟากฟ้าเล่มอื่น ๆ ถูกกล่าวถึงและถูกนำเสนอไว้ในกุรอานในรูปแบบที่สมบูรณ์กว่าแล้วทั้งหมด

– มีผลครอบคลุมทั้งโลกนี้และโลกหน้า : คำภีร์เล่มอื่น ๆ ส่วนมากมีประโยชน์สำหรับโลกนี้เพียงเท่านั้น แต่กุรอานสอนทั้งการใช้ชีวิตในโลกนี้และชีวิตในโลกหน้า นำเสนอและอรรถาธิบายทั้งด้านวัตถุและด้านจิตวิญญาน เพื่อนำมนุษย์ไปสู่ความผาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้า

– ใช้ข้อความและประโยคที่กระชับแต่มีความหมายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด : กุรอานใช้ประโยคสั้น ๆ แต่ให้ความหมายที่สูงส่งและมีความสำคัญที่สุด ท่านทั้งหลายลองมาดูตัวอย่างในประเด็นดังกล่าวนี้ในกุรอาน กัน

กุรอานกล่าวไว้ในโองการที่ 199 ซูเราะฮ์ อะอ์รอฟว่า : จงให้อภัยและส่งเสริมกันในเรื่องความดีงาม และจงออกห่างจากบรรดาคนโง่เขลาเถิด

ท่านอิมามซอดิก (อ) กล่าวว่า โองการที่ให้ความหมายครอบคลุมและสมบูรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมเท่ากับโองการนี้ไม่มีอีกแล้ว

ในโองการข้างต้นนำเสนอ 3 คำสั่งทางด้านจริยธรรมไว้ดังนี้

1 – ให้อภัย : จงใช้การให้อภัยเป็นทางนำสำหรับชีวิตเถิด หมายถึงอย่าได้คิดมัวแต่จะแก้แค้นผู้อื่นเลย เกียรติของมนุษย์อยู่ที่การให้อภัยในความผิดบาปของผู้อื่น

2 – ส่งเสริมกันในเรื่องความดีงาม : ตัวท่านเองจงทำดีเถิด อีกทั้งจงเรียกร้องให้ผู้อื่นทำดีด้วย อัลอัมรุ บิลมะอ์รูฟ ในโองการกุรอาน หมายถึงการส่งเสริมและสั่งใช้กันในกิจการที่ดีงามที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นความความดี มุสลิมจะต้องปฏิบัติและพูดในรูปแบบที่ดีและสมควรได้รับคำชมเชย ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียและน่าอาย
ท่านอิมามซอดิก (อ) กล่าวว่า จงเป็นความสวยงามและความภาคภูมิใจให้แก่เราเถิด และอย่าได้เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียและน่าอายแก่เราเลย

3 – ออกห่างจากคนโง่เขลา : ในคำสอนของบรรดามะอ์ซูม ความโง่เขลาตรงข้ามกับปัญญา การกระทำที่โง่เขลา คือการกระทำที่สติปัญญาไม่ยอมรับ คนโง่คือคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่กินกับสติปัญญา อัลกุรอานกล่าวว่า ให้มุสลิมติดต่อสัมพันธ์กับคนหรือกลุ่มคนที่มีปัญญา ส่วนคนที่ความเชื่อและการกระทำของพวกเขาไม่สอดคล้องกับสติปัญญา จะต้องออกห่างจากกลุ่มคนเหล่านี้ แต่ถ้าต้องติดต่อสัมพันธ์กับคนเหล่านี้จะต้องมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องพวกเขาไปสู่ความดีงามและความถูกต้องเท่านั้น
เพราะการอยู่ร่วมกับคนโง่เขลาจะเป็นเหตุให้ได้รับอิทธิพลในเรื่องที่ไม่ดีงามจากคนเหล่านี้ได้

Advertisements

Filed under: บทความ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

RSS Unknown Feed

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Top Posts & Pages

%d bloggers like this: