เชค มุฮัมมัด อาลี ประดับญาติ

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

คืนค่ำ พร่ำมะตั่ม

Image

หวนมาแล้ว คืนค่ำ พร่ำมะตั่ม
คืนเรียงร้อย หัวใจร่ำ คร่ำกำสรวล
คืนแห่งรัก คืนแห่งหวัง ทั่วทั้งมวล
ทุกใจล้วน พร้อมร้องหา ยาฮุเซน …

Filed under: บทความ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: