เชค มุฮัมมัด อาลี ประดับญาติ

Blog บันทึกงานแปลและงานเขียน

แสงธรรม

Image
แม้โลกหล้า ต้องพึ่งพา อาทิตย์แสง
ส่องแสดง ทั่วฟ้า พสุธาหน 
มิหมายให้ รอรัศม์แสง ในมืดมน
วอนแสงธรรม จรัสล้น ทั้งโลกา

Filed under: บทความ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: